Foto

Foto: Eleonora El-Achkar © Nordiska museet

Modespanare: Eleonora El-Achkar från MediaGymnasiet i Nacka
Plats: Medborgarplatsen
Tid: 23 februari 2011 kl 17:14