Foto

Foto: Andrej Chekhov © Nordiska museet

Modespanare: Andrej Chekhov från MediaGymnasiet i Nacka
Plats: Stockholm, Medborgarplatsen
Tid: 28 januari 13:30
Egen bildbeskrivning: Två killar posar utanför SKHML-gallerian