Foto

Foto: Maria Tiger © Nordiska museet

Modespanare: Maria Tiger från MediaGymnasiet i Nacka
Plats: Jakobsberg
Tid: 27 januari 2010 kl. 17:36
Egen bildbeskrivning: Två tjejer i ”jakantunneln”, en sitter och en står. Häftigt ljus