Ladda upp videofil

Välj en video på din dator.

Ditt godkännande innebär en rättighetsöverlåtelse av text och media som foton, video och ljud till Nordiska museet och du anses därmed medge lagring samt publicering av uppladdade media i Nordiska museets olika distributionskanaler (trycksaker, webbplatsen etc) såväl som i fristående kanaler kopplade till Nordiska museets verksamhet.

Ditt godkännande innebär att ditt bidrag kommer att finnas tillgängligt för forskare och andra i Nordiska museets arkiv. De som använder din text, genom citat eller på annat sätt, förbinder sig att värna din och andra berörda personers integritet.

Nordiska museets text- och bildmaterial lagras och tillgängliggörs delvis i digitala arkiv. Den som lämnar text- och bildmaterial till museet anses medge sådan lagring samt publicering i museets olika distributionskanaler (trycksaker, webbplatsen etc.).

eller

Avbryt

Filen får vara max 200 MB. Om uppladdningen inte fungerar kan du prova med en mindre fil.