Ladda upp foto

Välj ett foto på din dator. (OBS! Bilden måste vara i JPG-format.)

Ditt godkännande innebär en rättighetsöverlåtelse av text och media som foton, video och ljud till Nordiska museet och du anses därmed medge lagring samt publicering av uppladdade media i Nordiska museets olika distributionskanaler (trycksaker, webbplatsen etc) såväl som i fristående kanaler kopplade till Nordiska museets verksamhet.

Ditt godkännande innebär att ditt bidrag kommer att finnas tillgängligt för forskare och andra i Nordiska museets arkiv. De som använder din text, genom citat eller på annat sätt, förbinder sig att värna din och andra berörda personers integritet.

Nordiska museets text- och bildmaterial lagras och tillgängliggörs delvis i digitala arkiv. Den som lämnar text- och bildmaterial till museet anses medge sådan lagring samt publicering i museets olika distributionskanaler (trycksaker, webbplatsen etc.).

eller

Avbryt

Filen får vara max 10 MB. Om uppladdningen inte fungerar kan du prova med en mindre fil.