Foto på utställningsinteriörer i Modemakt

Utställningsinteriör från Modemakt. 1960-talets storstadspuls och omvälvande samhällsklimat speglat i det snabbt växlande modet. Foto: Mats Landin © Nordiska museet

I den framväxande storstadens centrum möts människor på väg till varuhuset eller butiker för ungdomsmode. Några ska ut och dansa, andra är på väg hem efter arbetet. En demonstration pågår i närheten, bilarna får väja.

Välståndet i Sverige steg snabbt efter krigsslutet 1945. Industrin behövde arbetskraft och från Sydeuropa och Finland kom stora skaror arbetare. Ungdomar blev en köpstark grupp som tog intryck av musik och film. Vuxenvärldens normer ifrågasattes, jämlikhetsideal och radikala rörelser satte sin prägel på tiden. Enkla kläder i nya följsamma material tillät en ledig kroppshållning. Ett ungdomsmode växte fram, jeans och unisexmode slog igenom och London var den stora modestaden.