Foto på utställningsinteriörer i Modemakt

Utställningsinteriör från Modemakt. Torgliv på 1860-talet. Foto: Mats Landin © Nordiska museet

Torgliv i en mellansvensk stad på 1860-talet. Stadsbor och folk från landsbygden handlar och utbyter varor och tjänster. Nyheter sprids, även modets.

Tiden präglades av social och geografisk rörlighet. Nya industrier grundades, och folk flyttade till städerna för att arbeta. Människor, varor och kunskap nådde en större omvärld tack vare nya kommunikationer som ångbåtar och järnväg.

Industriägare och ämbetsmän fick hög status men mängder av människor arbetade under usla villkor. Symaskinen gav kvinnor möjligheter till försörjning. Folkdräkten, typisk för ett visst område, ersattes på de flesta håll av enklare modedräkt.