Foto på utställningsinteriörer i Modemakt

Utställningsinteriör från Modemakt. Till vänster: dansande bondpar från 1780-talet. Hemmahörande i Mälartrakten. Till höger: adligt par klädda i Gustav III:s nationella dräkt från 1778. Foto: Mats Landin © Nordiska museet

Landsbygd i Mälardalen på 1780-talet, då de flesta arbetar med lantbruk. Skörden är bärgad och alla samlas till skördefest. Bönder, tjänstefolk och slottets herre och fru.

Redan i början av 1700-talet fanns en textilindustri i Sverige, stödd av staten genom speciella lagar. Avsikten var att skapa välstånd i landet genom egen tillverkning. Förbud mot dyrbara material och pråligt dekorerade kläder infördes bland annat.

Adelns makt minskade under 1700-talets andra hälft, även som modeinspiratör. Bönder, hantverkare och köpmän fick en allt starkare ställning. I slutet av århundradet kom ett enklare modeideal, det engelska blev förebild.